top of page

שטח מגרש: 1.5 דונם

קציר.

תכנון מרחב ציבורי במתחם פסגת אמיר.

מתחם שהיה פעם בית ספר לילדים עם מוגבלויות ואחרי שנים שעמד חסר שימוש, הוחלט על ידי הוועד המקומי בקציר להפכו למרכז מסחרי קטן לעסקים מקומיים בקציר.

התכנון כולל: הסדרת דרכי הגישה - אחת מכיוון חורשת הזיתים, אחת מכיוון רחוב האמירים - כניסה ראשית ומונגשת, וכניסה מוסדרת למטרות פריקה וטעינה. בנוסף התכנון כלל חיפוי החנויות, שילוט אחיד, הצללות, מצללה גדולה וריצוף מחדש בכיכר המרכזית של המתחם, גינון ותאורה.

מתחם פסגת אמיר

bottom of page