top of page

שטח בנוי: 440 מ"ר

שטח מגרש: 1.52 דונם

מיתר.

מעון יום לגיל הרך 0-3, המתוכנן לפי פרוגרמה של משרד הכלכלה.

חזית המעון, הפונה לחצרות הגנים, תוכננה בהשראת משחקי הרכבה ומשלבת משחקים בין מפלסים וצבעים ליצירת אווירת משחק ועניין ועידוד יצר הסקרנות.

אדריכלית אחראית במסגרת עבודתי במשרד ג'ויס אורון אדריכלות ובנין ערים בע"מ

M Daycare

bottom of page